სიახლეები

2015 წლის 6 თებერვალს საქართველოს თემის საკონსულტაციო საბჭომ ჩაატარა სამუშაო შეხვედრა „C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა – პაციენტთა თემის ჩართულობა და უნივერსალური ხელმისაწვდომობა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობასა და დიაგნოსტიკაზე“. შეხვედრის მიზანი იყო პაციენტთა თემის სამოქმედო სტრატეგიისა და პრიორიტეტების დასახვა C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში პაციენტთა ძირეული საჭიროებების ასახვის უზრუნველსაყოფად. საკონსულტაციო საბჭომ  C ჰეპატიტის...